Asiakasjärjestelmä

Tuulisammon kehittämä asiakasjärjestelmä kokoaa mittaustiedot kaikista mittauksissa käytettävistä laitteista ja tarjoaa ajankohtaista tietoa mm. laitteiston sijainnista, toiminnasta, mittauksien edistymisestä, laitteistolle tehdyistä huolloista ja vikatilanteista. Järjestelmä mahdollistaa myös mm. mastomittauksien tuottaman mittausdatan keräämisen.

Asiakasjärjestelmä tarjoaa laajasti työkaluja laaduntarkkailuun, mittaustulosten numeeriseen ja visuaaliseen tarkasteluun ja lajitteluun, mittaustulosten vertailuun, sekä mittadatan suodattamiseen lukuisin parametrein mm:

• Tuulidatan tarkastelu ajallisesti (jännite, nopeus, suunta, lämpötila, kosteus, TI, laatu, kulma, gradientti)
• Tuulidatan tarkastelu nopeusluokittain (nopeusjakauma, TI, tuuligradientti)
• Tuulidatan tarkastelu korkeuden mukaan (gradientti, TI, suunta, datan saatavuus)
• Tuulidatan tarkastelu suunnittain (nopeus, nopeusjakauma, TI)
• Tuulidatan laatukuvaajat
• Tuulen keskinopeuden ja suunnan aikagrafiikan kuukausittain

Tuulisampo kehittää aktiivisesti asiakasjärjestelmäänsä. Uusia ominaisuuksia toteutettaessa otetaan myös asiakkaiden toiveet huomioon.

Ajankohtaista

20.11.2016
Tuulisampo Oy:n laskutusosoitteet ovat muuttuneet
18.09.2016
25.-27.10. Tampere